Dam Gorgeous – How to dress your Body Shape.

Current Status
Not Enrolled
Price
2,900
Get Started

ใครๆ ก็อยากดูดีด้วยกันทั้งนั้น แต่ไม่ใช่ทุกคนที่อยากนั้น จะได้รับ

รูปร่าง คือ หัวใจหลัก หัวใจแรก ในการแต่งตัว
รู้หลักนี้ ดูดีตั้งแต่ ชุดชั้นใน ยันไปถึง ชุดราตรี

โค้ชวีนา

การดูดีที่เป็น must ก็คือ

》รู้รูปร่างตัวเอง เข้าใจจุดแข็ง และข้อจำกัด
》ต่อไป ก็คือ เข้าใจเลือกชุด และ ชิ้นที่เหมาะกับตัวเอง

รู้แค่นี้ ชีวีตก็เปลี่ยนแล้ว

Dam Gorgeous ดูดีโคตรๆ
“ดูดีได้ ง่ายนิดเดียว”

Scroll to Top