ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์

ผู้เรียน จะต้องไม่นำเนื้อหาในคอร์สเรียน ไปทำซ้ำ จำหน่าย จ่ายแจกต่อไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม การกระทำดังกล่าวถือว่าผิด พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นโยบายการคืนเงิน คอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนออนไลน์เป็นสินค้า Digital เราจะคืนเงินก็ต่อเมื่อ ผู็ซื้อ ซื้อคอร์สที่ไม่ได้ต้องการ และ ดูคอร์สออนไลน์ไปแล้ว ไม่เกิน 10% เท่านั้น และ ระยะเวลาการขอคืนเงินภายใน 24 ชม. หลังจากซื้อคอร์สเรียน

Scroll to Top